top of page
taksitli-hediye-alisverisi.jpg
Esmaül hüsna kolye

Esma-i Hüsna ( Esma-ül Hüsna) Çelik Kolye

 

Yüce Allah'ın İsimleri Yazılı Kolye paslanmaz çelikten üretilmiştir, özel deri iplidir, el işçiliği ile üretilmiş olup lazer kazıma ile işlemiştir. Bu nedenle solmaz, çıkmaz, silinmez. 3,5 cm çapındadır. Deri ipin boyu ayarlanabilir yapıdadır.

 

Esma-ül Hüsna ( Allah'ın İsimleri) anlamı ve fazileti nedir?

İsmin çoğulu olan “esmâ” kelimesi ile “en güzel” anlamındaki “hüsnâ” kelimesinin oluşturduğu bir sıfat tamlaması olan “esmâ-i hüsnâ”, “en güzel isimler” anlamında Yüce Allah’ın isimleri için kullanılan bir terimdir. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ, 20/8); “...En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.” (el-Haşr, 59/24) meâlindeki âyetlerde ifade edildiği gibi en güzel isimler Allah’a mahsustur. Çünkü bütün kemâl ve yetkinliklerin sahibi O’dur. O’nun isimleri en yüce ve mutlak üstünlük ifade eden kutsal nitelemelerdir.

 

Allah Teâlâ’nın (c.c.) Kur’ân’da ve sahih hadislerde geçen pek çok ismi vardır. Kul bu isimleri öğrenerek Allah’ı tanır, O’nu sever ve gerçek kul olur. Kur’ân’da, “En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na o güzel isimlerle dua edin...” (el-A‘râf, 7/180) buyrularak esmâ-i hüsnâ ile dua ve niyazda bulunulması istenmiştir. Esmâ-i hüsnânın birden fazla olması, işaret ettiği zâtın birden çok olmasını gerektirmez, bütün isimler o tek zâta delalet eder: “De ki: İster Allah deyin ister Rahmân deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O’na aittir.” (el-İsrâ, 17/110).

 

Esmaül Hüsna Allah’ın en güzel isimlerini belirtir. Allah’ın bu isimlerini bilmek, anlamlarını öğrenmek hem Allah’ı daha iyi tanımaya hem de faziletlerine nail olmayı sağlar. Allah’ın isimlerinin bilinmesinin, ezberlenmesinin ve anlamlarının bilinmesinin önemi Allah resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadislerinde belirttiği üzere çok önemlidir. Hem sağlık açısından hem de manevi açıdan çok büyük önemi olduğu hadislerde vurgulanmıştır.

 

Esmaül Hüsna Allah'ın 99 (C.C) ismi ve anlamları nelerdir?

Allah(C.C.): Bütün eksikliklerden uzak, eşi benzeri bulunmayan, bütün isimleri kapsayan tek isim, tek ilah. İsimlerin sultanı.
Er-Rahmân: Dünyadaki bütün yaratılmışlara merhamet eden.
Er-Rahîm: Ahirette, müminlere sonsuz ihsanda, lütufta ve ikramda bulunan.
El-Melik: Kainatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli olan.
El-Kuddûs: Her türlü eksiklikten uzak olan.
Es-Selâm: Her tehlikeden selamete çıkaran.
El-Mü'min: Güven veren, koruyan.
El-Müheymin: Her şeyi gören gözeten.
El-Azîz: İzzet sahibi, her şeyin galibi.
El-Cebbâr: Kudret ve azamet sahibi.
El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan.
El-Hâlık: Yaratan.
El-Bâri: Her şeyi uyumlu ve kusursuz yaratan.
El-Musavvir: Varlıklara şekillerini veren.
El-Gaffâr: Çok mağfiret eden.
El-Kahhâr: Her şeye hakim ve galip olan.
El-Vehhâb: Karşılıksız hibeler veren.
Er-Rezzâk: Rızkını veren.
El-Fettâh: Darlıktan kurtaran.
El-Alîm: Her şeyi en küçük detaylarını bilen.
El-Kâbıd: Dilediğine darlık veren.
El-Bâsıt: Dilediğine bolluk veren.
El-Hâfıd: Dereceleri alçaltan.
Er-Râfi: Şeref vererek yükselten.
El-Mu'ız: Dilediğini aziz eden.
El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.
Es-Semi: Her şeyi işiten.
El-Basîr: Her şeyi en iyi gören.
El-Hakem: Mutlak hakim olan. Hikmetle hükmeden.
El-Adl: Mutlak adil olan.
El-Latîf: Bütün incelikleri bilen.
El-Habîr: Her şeyden haberdar.
El-Halîm: Cezada, acele etmeyen.
El-Azîm: Pek yüce.
El-Gafûr: Mağfireti bol.
Eş-Şekûr: Çok sevap veren.
El-Aliyy: Yüceler yücesi.
El-Kebîr: Çok büyük olan.
El-Hafîz: Her şeyi koruyan.
El-Mukît: Her yaratılmışın rızkını veren.
El-Hasîb: Kulların hesabını gören.
El-Celîl: Azamet sahibi olan.
El-Kerîm: Çok ikram eden.
Er-Rakîb: Her an gören gözeten.
El-Mucîb: Duaları kabul eden.
El-Vâsi: İlmi ile her şeyi kuşatan.
El-Hakîm: Her işi hikmetli.
El-Vedûd: Kullarını seven, sevilmeye en layık olan.
El-Mecîd: Övgüye layık bulunan.
El-Bâis: Ölüleri dirilten.
Eş-Şehîd: Her yerde her zaman hazır olan.
El-Hakk: Var olan, hakkı gösteren.
El-Vekîl: Kendisine tevekkül edenlerin her işini yoluna koyan.
El-Kaviyy: Kudreti en üstün.
El-Metîn: Çok güçlü.
El-Veliyy: İnananların dostu.
El-Hamîd: Hamd ve senaya layık olan.
El-Muhsî: Tüm varlıkların sayısını bilen.
El-Mübdi: Örneksiz yaratan.
El-Muîd: Yeniden diriten.
El-Muhyî: Can veren.
El-Mümît: Ölümü yaratan.
El-Hayy: Sonsuz hayat sahibi.
El-Kayyûm: Varlıkları diri tutan.
El-Vâcid: İstediğini bulan.
El-Macîd: Kadri ve şanı büyük.
El-Vâhid: Fiillerinde, sıfatlarında ve zatında eşi benzeri olmayan.
Es-Samed: Herkesin muhtaç olduğu.
El-Kâdir: Dilediğini yapan.
El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden.
El-Mukaddim: Dilediğini yükselten.
El-Muahhir: Dilediğini alçaltan.
El-Evvel: Ezeli olan.
El-Âhir: Ebedi olan.
El-Zâhir: Varlığı açık olan. 
El-Bâtın: Yüceliği gizli olan.
El-Vâlî: Kainatı idare eden.
El-Müteâlî: Yüce olan.
El-Berr: İyilik ve ihsanı bol.
Et-Tevvâb: Günahları bağışlayan.
El-Müntekim: İntikam alan.
El-Afüvv: Affı çok olan.
Er-Raûf: Çok merhametli.
Mâlik-ül Mülk: Her varlığın sahibi.
Zül-Celâli vel ikrâm: Celal, azamet sahibi.
El-Muksit: Her işi birbirine denk yapan.
El-Câmi: Mahşerde bir araya toplayan.
El-Ganiyy: İhtiyacı olmayan.
El-Mugnî: Müstağni kılan.
El-Mâni: Dilemediği şeyi engelleyen.
Ed-Dârr: Zarar verenleri yaratan.
En-Nâfi: Fayda verenleri yaratan.
En-Nûr: Alemleri nurlandıran.
El-Hâdî: Hidayet veren.
El-Bedî: Eşsiz yaratan.
El-Bâkî: Ebedi olan.
El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan.
Er-Reşîd: Doğru yolu gösteren.
Es-Sabûr: Cezada acele etmeyen.

 

Esma-i Hüsna Yazılı Kolye Paslanmaz Çelik kullanılarak el işçiliği ile üretilmektedir.

 

Esmaül Hüsna Çelik Kolye Teknik Özellikleri

 

Kolye çapı 3cm dir. 1mm kalınlığındadır. Paslanmaz çelikten üretilmiştir. Allah'ın 99 ismi çelik üzerine lazer kazıma ile işlenmiştir, silinme veya çıkma söz konusu değildir. Deri ipi başınızdan geçtikten sonra ayarlanabilir yapıdadır.

 

Esma-i Hüsna İşlenmiş Çelik Kolye

399,00₺ Normal Fiyat
359,00₺İndirimli Fiyat
  • ÜRÜN BİLGİSİ

    Yüce Allah'ın İsimleri Yazılı Kolye paslanmaz çelikten üretilmiştir, özel deri iplidir, el işçiliği ile üretilmiş olup lazer kazıma ile işlemiştir.

  • KARGO BİLGİLERİ

    250 TL üzeri siparişlerde Kargo BEDAVA'dır. Aras Kargo ile gönderilmektedir. Ortalama 2 iş günü içerisinde kargolanmaktadır.

bottom of page