top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ
 
1.Sözleşmenin Onaylanması
Ajda Ertörer’in sahibi olduğu www.markajda.com isimli web sitesinin (Web Sitesi) veya mobil uygulamanın üyesi (Markajda Üye- Müşteri) olmak için kayıt formumuzu doldurmanız ve www.markajda.com Üyelik Sözleşmesi (Markajda Üyelik Sözleşmesi) hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. Markajda Üye'nin, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak internet sitesi veya mobil uygulama aracılığı ile herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren Markajda Üyelik Sözleşmesi'ne uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olduğu kabul edilir.
 
2.Hizmetlerin Tanımı
 
Markajda, Markajda Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayan Markajda Üye'lerine, başta Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlantılı olduğu yasal mevzuata uygun bir şekilde Web Sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere profil oluşturma, Markajda Sistemi'ne dahil ürünleri internet ortamından görüntüleme, sipariş etme, verilen siparişleri değiştirme, geçmiş siparişleri görüntüleme, Markajda Üye'leri tarafından yapılan yorumları okuma ve zaman zaman Markajda Üye'lerine sunulabilecek özel fırsatlarından yararlanma imkanı sunar.
 
3.Markajda Üyelik Sistemi
 
Markajda Üye'si kendisinin belirleyeceği bir "Kullanıcı Adı" ve "Şifre"ye sahip olur.
Kullanıcı adı Markajda Üye'ye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı Markajda Üye'ye verilmez.
Şifre sadece Markajda Üye tarafından bilinir. Markajda Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen Markajda Üye'nin sorumluluğundadır.
Markajda'nın hiçbir dijital platformu, şifre kullanımından doğacak problemlerden sorumlu değildir. Markajda internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması; sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Markajda sorumlu değildir. Markajda , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Markajda , internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması yolu ile kullanıcıların, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiç bir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir.
Markajda ’nin, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Markajda ’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi onaylayarak, Markajda ile paylaşmış olduğu tüm bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için tüm iş ortakları ile paylaşılabileceğine onay vermektedir. Kullanıcının Markajda Üye'liği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir.
İnternet sitesinde veya mobil uygulama üzerinde üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının internet sitesine ve mobil uygulamaya giriş yetkisi geri dönülmemek üzere iptal edilecektir.
 
4.Markajda Üye'nin Yükümlülükleri
 
Markajda Üye, Web Site servislerinden yararlandığı sırada:
Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Markajda Üye'liğinin sona erebileceğini,
Markajda tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Markajda ya ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını, bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, Markajda markası ve diğer markalar, www.markajda.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibinin Markajda olduğunu ve yasal koruma altında olduğunu, Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir materyalin önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemeyeceğini, kopyalanamayacağını, çoğaltılamayacağını, başka bir lisana çevrilemeyeceğini, yeniden yayımlanamayacağını, başka bir bilgisayara yüklenemeyeceğini, postalanamayacağını, iletilemeyeceğini, sunulamayacağını ya da dağıtılamayacağını, Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmının başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamayacağını,
Markajda servislerini kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Markajda ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Markajda'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
Markajda tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere hitap eden bilgilerin yer alabileceğini, bu sebeple Markajda'nın sorumlu olmayacağını,
Markajda servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Markajda'nın sorumlu olmayacağını,
Markajda Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Markajda'nın sorumlu olmayacağını,
Tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları'na, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
Markajda Üye'lerine ayrılan alanlarda yorumlarda bulunurken, söz konusu yorumların Markajda sistemine dahil bir ürün veya herhangi bir firmaya dahil reklam ve promosyon içerikli olmayacağını, başkalarının yorumlarını kendi yorumu gibi kullanmayacağını, Markajda Üye'lerinin kullanıcı deneyimini etkileyecek politik, çalışan bazlı içerikli veya firma çalışanlarının özel hayatını ya da firmanın ticari hayatını etkileyecek şekilde veya tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları'na, uluslararası anlaşmalara aykırı nitelikli olmayacağına,
Markajda sistemine eklenecek ve yayınlanacak yazışma, konu başlıkları ve rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
Diğer Markajda sistemi kullanıcılarına ve Markajda sistemine dahil firmaları taciz ve tehdit etmemeyi,
Diğer Markajda Üye'lerinin Markajda servisini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayınlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
Diğer Markajda Üye'lerinin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
Markajda servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamının Markajda Üye'lerinin rızası dahilinde olduğunu, Markajda Üye'lerinin bilgisayarlarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, Markajda servislerinin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Markajda'dan hiçbir ad altında tazminat talep etmemeyi,
Markajda 'den izin almadan Markajda servislerini ticari ya da reklam amacı ile kullanmamayı,
Markajda'nın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
Kurallara aykırı davrandığı takdirde Markajda'nın gerekli müdahalelerde bulunma ve Markajda Üye'yi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
Markajda'nın, Markajda sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü ve bunun gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
Markajda Üye "Kullanıcı Adı" ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumluğu olduğunu,
Markajda sistemine dahil bir firma tarafından gönderilebilecek bir promosyon, Markajda Üye'si dışında bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Markajda sistemine dahil firma adına ürünü kendisine teslim eden kişinin ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belgenin imzalanmaması durumunda ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısıyla promosyonun teslim edilmeyebileceğini işbu hükümlere her hangi bir şekilde aykırı hareket eden kişiler hakkında yasal mevzuat kapsamında hukuki ve cezai sorumluluk gerektirdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 
Markajda tarafından gönderilen e-maillerin alt kısmında bulunan "Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak veya kullanıcı hesabındaki üyelik bilgileri kısmında yer alan ‘’Kampanya duyuruları ile ilgili e-posta almak istiyorum.’’ - ‘’Kampanya duyuruları ile ilgili SMS almak istiyorum.’’ – ‘’ Kampanya duyuruları ile ilgili telefon ile bilgilendirilmek istiyorum.’’ kısmındaki işareti kaldırarak veya gönderilen SMS’lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile günlük ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilirsiniz.
 
5.Markajda 'ya Verilen Yetkiler
 
Markajda herhangi bir zamanda Markajda sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Markajda , işbu site ve site uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
Markajda sisteminin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Markajda'nın Markajda Üye'lerine veya 3. şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Kullanıcı adı ve şifresi Web Sitesi tarafından Markajda Üye adayına sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Web Sitesi, tüm alanları doldurmuş olan Markajda Üye adayının ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan Markajda Üye'lerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
Markajda Markajda servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, Markajda servisi kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, Markajda servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
Markajda, Markajda Üye'lerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekle ve silme işlemlerinden dolayı Markajda sorumlu tutulmayacaktır.
Markajda Markajda Üye'leri için yorum sayfalarına çeşitli sınırlamalar getirebilir. İçeriğini işbu Markajda Üyelik Sözleşmesi'ne uygun bulmadığı yorumları yayınlamayabilir.
Markajda kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik ve bunun gibi eserlerin mülkiyet ve mülkiyetinden doğan telif haklarına sahiptir.
Markajda'nın Markajda sistemi üzerinden sunduğu ürünler, Markajda sistemi bünyesinde bulundurduğu firmaların ve Markajda'nın stok durumları ile sınırlı durumdadır.
Markajda, Markajda Üye'lerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik ve bunun gibi eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Markajda tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka Markajda Üye'leri ve/veya izinsiz kullanıcılar tarafından sisteme erişerek kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Markajda Üye'si, Markajda 'den hiçbir telif ücreti telep etmeyecektir.
Markajda, Markajda sisteminde satışa sunulan ürünlerin veya özel kampanyaların durum, fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkına sahiptir.
Markajda, Markajda Üye'lerinin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Markajda'nın sorumlu olmadığını kabul eder.
Markajda, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Markajda Üyelik Sözleşmesi'nin uygulanmasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
Markajda, Markajda Üye'liği gerektirmeyen servislerin zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. Söz konusu Markajda sistemine ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 
6.Ücretlendirme
 
Markajda, işbu Markajda Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve ek hizmetler ile ilgili hizmet ücretlerini ve ödeme koşullarını portalın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Ürünlerin ücretlerine ilişkin değişiklikler anında yürürlüğe girmektedir. Uygulanan kampanyaların duyuru metinlerinde yer alan tarih aralığında kampanyalar geçerli olacaktır. Web Sitesi'nde aksi belirtilmediği taktirde, bütün ürünlerin karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
Markajda, Markajda sistemi dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, EFT vb.) tahsil edilebilir. Bu usuller Web Sitesi'nin ilgili bölümlerinde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Markajda Üye'leri burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.
 
7.Vergilendirme
 
Markajda Üyelik Sözleşmesi kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Markajda'nın sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.
 
8. Kişisel Verilerin Korunması
 
Markajda , üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta veya satmamaktadır.
Markajda , e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamakta veya yorumlatmaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, www.markajda.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Markajda iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere Markajda yönetici admini dışında sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Müşterinin üyelik adresi ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor ve üyeliğin kullanılıyor olmasından dolayı Markajda kesinlikle sorumlu değildir.
Markajda , müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla müşterilere ait bazı kişisel bilgileri (isim, yaş, ilgi alanları, e-posta adresi vb.) müşterilerden talep etmektedir. Markajda , bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.
Markajda Müşteriler’in verilerini, verilerin saklanması konusunda Müşteriler’in konumundaki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan The Rocket Science Group, LLC’ye aktarabilir. Ancak, verilerin uygun olarak korunması için yeterli önlemler Markajda tarafından alınacaktır.
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Müşteriler:
(a) kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;
(b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
(c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
(d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
(e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
(f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
(g) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
(h) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
(i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
 
Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.markajda.com veya ona hizmet veren ödeme sistemi şirketlerinin dışındaki 3. kişilerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.markajda.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
 
9.Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması
 
Markajda Üye'leri Markajda sisteminin kullanımının kişisel kullanım amaçlı olduğunu ve Markajda sistemi dahilinde alışveriş yapılması durumunda bu alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
 
10.Web Sitesi Kayıtlarının Geçerliliği
 
Markajda Üye'si işbu Markajda Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflardan Markajda'nın defter kayıtları ile mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Markajda'nın kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
11.Uygulanacak Hükümler
 
Markajda Üyelik Sözleşmesi ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu Markajda Üyelik Sözleşmesi hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.
 
12.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
 
İşbu Markajda Üyelik Sözleşmesi ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Aydın Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 
13.Yürürlük
 
Markajda Üyesi'nin kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet veya ürün aldıktan ya da Markajda sisteminden yararlanmaya başladıktan itibaren işbu Markajda Üyelik Sözleşmesi taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
 
14.Fesih
 
Markajda dilediği zaman tek taraflı olarak işbu Markajda Üyelik Sözleşmesi'ni sona erdirebilir.

bottom of page